Trauma porodowa – bagaż na całe życie

Poród jest jednym z kluczowych momentów w życiu kobiety. Z jednej strony jest wtedy najsilniejsza, ale jednocześnie najbardziej wrażliwa. 

Co jeśli tak ważne wydarzenie zamiast napełnić kobietę szczęściem i wdzięcznością zostanie przyćmione przez traumę? Jak pomóc matce poradzić sobie z żalem za stratą wymarzonego porodu?

Co czuje kobieta po traumatycznym porodzie?

Kobieta długo, może nawet całe życie, odczuwa konsekwencje traumatycznego porodu. Matka może być zagubiona lub nadmiernie pobudzona. Kobiecie może towarzyszyć poczucie winy oraz bezsenność. Czasem może nie chcieć nawet rozmawiać czy myśleć o porodzie. Mogą też pojawić się problemy z nawiązaniem więzi z dzieckiem. 

Jak pomóc matce z doświadczeniem traumy porodowej?

3 miesiące po porodzie to faza reorganizacji, kiedy kobieta może zintegrować swoje doświadczenia i nauczyć się z nimi żyć. To właściwy czas na terapię REWIND, której celem jest zneutralizowanie symptomów traumy porodowej.